Skip to main content
dla Biuro Rachunkowych

Korzystanie z systemu ERP Optima w biurze rachunkowym przynosi wiele korzyści, które przekładają się na wyższą efektywność pracy, lepsze zarządzanie zasobami oraz lepszą komunikację z klientami. Oto niektóre z zalet korzystania z tego systemu:

  1. Zintegrowane moduły: Optima ERP oferuje zintegrowane moduły, które ułatwiają zarządzanie różnymi aspektami działalności biura rachunkowego, takimi jak księgowość, kadry, płace, analiza finansowa, obsługa klienta czy zarządzanie projektami.
  2. Automatyzacja procesów: Dzięki zastosowaniu technologii informatycznych, system Optima pozwala na automatyzację wielu procesów rachunkowych, co prowadzi do oszczędności czasu i zasobów.
  3. Elastyczność: ERP Optima może być dostosowane do indywidualnych potrzeb biura rachunkowego, co pozwala na elastyczne zarządzanie pracą i dostosowanie funkcji do specyfiki danej firmy.
  4. Redukcja błędów: Dzięki automatyzacji oraz spójności danych, system Optima pomaga w redukcji błędów i nieścisłości, co przekłada się na wyższą jakość usług świadczonych przez biuro rachunkowe.
  5. Wsparcie decyzji: System ERP Optima dostarcza narzędzi analitycznych i raportów, które ułatwiają podejmowanie decyzji strategicznych w oparciu o rzetelne dane.
  6. Bezpieczeństwo danych: Optima zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa informacji oraz ochronę danych klientów, co jest kluczowe w przypadku wrażliwych informacji finansowych.
  7. Integracja z innymi systemami: ERP Optima umożliwia łatwą integrację z innymi oprogramowaniami, co pozwala na szybką wymianę danych i sprawne zarządzanie procesami w całym biurze rachunkowym.
  8. Obsługa klienta: System Optima oferuje narzędzia do efektywnego zarządzania relacjami z klientami (CRM), co przekłada się na lepszą komunikację, szybsze rozwiązywanie problemów i zwiększenie zadowolenia klientów.
  9. Automatyzacja procesów: Optima automatyzuje wiele codziennych zadań, takich jak księgowanie faktur, generowanie raportów czy rozliczanie podatków, co pozwala na oszczędność czasu i zwiększenie wydajności pracy.

ERP Optima to program dla biur rachunkowych, który pozwala na bieżące dostosowywanie programu do zmian w przepisach, dzięki czemu można skupić się wyłącznie na pracy¹. Program ten jest używany przez ponad 7000 biur rachunkowych oraz kancelarii podatkowych każdego dnia, co daje gwarancję jakości¹. Ponadto, program ten ma prawie 20 lat doświadczenia na rynku i tysiące funkcjonalności usprawniających pracę księgowych¹.

Niektóre z zalet korzystania z ERP Optima w biurze rachunkowym to:
– możliwość prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
– tworzenie planów amortyzacji,
– automatyczne księgowanie odpisów amortyzacji,
– rejestrowanie historii środka trwałego,
– tworzenie arkuszy inwentaryzacyjnych oraz wyposażenia,
– obsługa firm w formie pełnej księgowości zgodnie z Ustawą o Rachunkowości,
– automatyzacja procesu księgowania,
– ewidencjonowanie VAT-u,
– możliwość wydruków i przesyłania elektronicznych deklaracji,
– seryjna wysyłka wiadomości mailowych do klientów z informacją o podatkach i składkach ZUS ²³⁴.

(2) Comarch ERP Optima BR | Sklep Comarch. https://sklep.comarch.pl/comarch-erp-optima-br/2-20834 Ostatnio używany 4.04.2023.
(3) Pakiety dla Biur Rachunkowych | Sklep Comarch. https://sklep.comarch.pl/pakiety-dla-biur-rachunkowych/2-20835 Ostatnio używany 4.04.2023.
(4) Program dla biur rachunkowych – Comarch ERP Optima. https://www.comarch.pl/erp/comarch-optima/rozwiazania-dla-biur-rachunkowych/ Ostatnio używany 4.04.2023.
(5) Biuro Rachunkowe – Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima. https://pomoc.comarch.pl/optima/pl/2023/index.php/dokumentacja/biuro-rachunkowe/ Ostatnio używany 4.04.2023.